80 % af danske hundeejere opfatter hunden som et familiemedlem

80 % af danske hundeejere opfatter hunden som et familiemedlem

Rundspørge foretaget af Epinion for Topdanmark blandt udsnit af Danmarks 500.000 hundeejere refereres i dag i MetroXpressen med overskriften ” Børn og hunde deler opmærksomheden”.

37 % mener, at hunden skal behandles med samme menneskelige omsorg og hensyn som et barn og 49 % kan ikke tænke sig et liv uden en hund. Topdanmark udtaler i den forbindelse, at de ser det nære forhold mellem dyr og ejer afspejlet i en stigende efterspørgsel på hunde-sygeforsikringer. Hurra for det!

– benyt dig nu af dette ”åbne markedsførings-vindue”!

Tag undersøgelsens resultater og benyt dem, som afsæt for din egen kampagne i praksis for sygeforsikring!

 1. Tag tallene fra undersøgelsen med på et morgenmøde og lav en brainstorm over projekt ”Sygeforsikring” med dit personale
 2. Få sat en SMART-målsætning:
  1. Specifik: Konkretiser hvordan indsatsen skal foregå
  2. Målbar: Beslut hvordan I måler indsatsen – altså hvilke indikatorer er der, for at I kan kalde projektet en succes
  3. Ansvar: Uddeleger ansvaret og afsæt de nødvendige ressourcer
  4. Realistisk: Det skal være muligt at gennemføre indsatsen i arbejdstiden og med det team du har
  5. Tidsbegrænset: Der skal være en deadline og en erfaringsopsamling til lignende kommende projekter
 3. Idéer til projektet: Udform en brochure med jeres praksislogo, hvor I informerer klienterne omkring de forhold, som de skal være opmærksomme på, når de vælger sygeforsikring:
  1. Hvilken form for dækning? Medfødte lidelser? Arvelige lidelser? Dækker forsikringen cancerbehandlinger? Dækker forsikringen tandbehandlinger? Dækker den hele livet?
  2.  Er der indbygget en form for præmiering eller præmienedsættelse, når klienten får foretaget forebyggende behandling (sundhedseftersyn, vaccinationer )
  3. Er policen til at forstå, og yder selskabet vejledning telefonisk i almindelige åbningstider?
  4. Er der en selvrisiko – og i så fald hvor stor?
  5. Dækker forsikringen medicin under indlæggelsen?
  6. Hvordan har udviklingen af prisen for forsikringen været – er den steget indenfor de sidste 5 år og hvor meget?
  7. Kan klienten frit vælge dyrlæge eller er der nogen form for begrænsning?
  8. Er der nogen form for begrænsninger i forhold til behandlinger, pr. år, pr. lidelse eller andre forhold klienten bør spørge om?
 4. Hjemmesiden – beskriv en egnet case, hvor det var godt, at klienten havde en sygeforsikring – få eventuelt klienten til at fortælle – og spørg om I må tage et billede af hund og ejer og få historien sat på hjemmesiden.
 5. Spring det fordyrende led over – og skab din egen form for forsikring. Som et alternativ til de etablerede former for sygeforsikring, kan praksis skabe sit eget koncept. Der findes nu eksempler blandt praksis på tilbud, hvor klienten betaler en engangsbeløb og herved dækkes eksempelvist katten i hele sin katteliv med hensyn til ydelserne:
1. & 2. basisvaccination
Kastration eller sterilisation
Øretatovering samt registrering i Dansk Katteregister
samt gratis årlig sundhedsundersøgelse inkl. revaccination mod
Kattesyge og Katteinfluenza.
– her er det konceptet om loyalitet og det at klienten foretager forebyggende behandlinger, der belønnes.
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Kommenter indlægget

You must be logged in to post a comment.