Er du klar til ISO 9001:2015?

Problem Analyse Lösung

Jeg har netop været til stormøde i Vingsted Centeret sammen med omkring 250 andre kvalitetsledelses-nørder. Det Norske Veritas havde indkaldt for at berette om den nye standard ISO 9001:2015 ,og de markante ændringer, der finder sted i forhold til den nuværende standard.

Den nye standard tager fat
Der er tale om en total gennemskrivning af standarden. En af foredragsholderne udtrykte det sådan: ” Den nye standard tager fat”.

Få overblikket her
Hvis du læser videre her – og i de kommende indlæg – kan du danne dig et overblik over de tiltag, som du og dit team skal i gang med i den kommende tid. Det er ikke småting – og I skal være klar til november 2015. Faktisk er anbefalingen at gå i gang allerede nu.

Glæd jer – det bliver godt!

Når det nu er sagt, kan I kun glæde jer! De nye ændringer giver så meget mening. Standarden bliver – efter min mening – opdateret til den tid vi lever i, hvor forandring er et livsvilkår, hvor tillid til virksomheder og institutioner er faldende og hvor bæredygtighed er i fokus. Som strategi-nørd sad jeg under gennemgangen og fik det helt store smil frem, fordi den nye standard åbner op for en langt mere strategisk tilgang til udvikling af egen virksomhed.

High Level Structure

Men først fokus på de generelle ændringer – også kaldet High Level Structure. Der er skabt en fælles struktur for flere standarder for at lette implementeringen, hvis man som virksomhed ønsker at supplere sin kvalitetsledelsescertificering med øvrige standarder. Det bliver også lettere at auditere flere systemer med den fælles ramme.

Nye kapitler og ny kvalitetshåndbog

High Level Structure rykker rundt på de respektive kapitler i standarden og bygger flere krav ind via den fælles ramme. Denne ændring vil også medføre en total omskrivning af virksomhedens håndbog, hvis håndbogen er bygget op omkring standarden. Lige nu ligger den nye standard og afventer ”final draft”, men DNV kunne med sikkerhed sige, at der ikke vil komme store ændringer i High Level Structure-rammen.

Ændringer i overskrifter

• Virksomheden og omverdenen
• Involvering af interessenter
• Lederskab og engagement
• Risikoledelse
• Styring af forandring
• Styring – og fastholdelse af viden
• Kvalitet i værdikæden
• Procestilgang – med fokus på procesansvar og risikovurdering samt måleindikatorer

Kapitel 4 – 4.1 – 4.3 – handler nu om at beskrive virksomhedens rammer: At fastslå interne og eksterne spørgsmål, der er relevante for virksomhedens formål (investorer, medarbejdere, myndighedsforhold, pression fra samfundets side, pres fra leverandører, øget krav om gennemsigtighed – og i den veterinære verden ville forhold som opkøb af praksis via kapitalkæder skulle bygges ind her)

Involvering af interessenter
En vigtig tilføjelse er involvering af interessenter. Der er nu krav om, at der foretages en interessentanalyse. Hvor fokus før var på kunden, bliver interessentbilledet nu bredere og ISO 9001: 2015 er meget specifik omkring, hvilke interessenter, der skal inddrages i analysen. Det er meningen at interessenters tilbagemelding skal gøre os klogere.

Lederskab med fokus på strategi og dokumentation
Strategi bliver nu en stor del af kravet. Der skal fokus på performanceforbedring og organisatoriske forbedringer – ikke kun systemforbedringer, som er det overordnede krav nu. Forretningsstrategien skal være et ultra-filtrat af de to første analyser – virksomhedens rammeforhold og interessentanalysen – og der skal implementeres og måles på forbedringer. Det skal altså være dokumenterbart. Der bliver her en øget sammenhæng mellem krav til analyser og udmøntning af en strategiplan samt et øget krav om performance og dokumentation heraf.

Markante ændringer uden konkrete anvisninger
Der er lagt op til markante ændringer, som du med fordel kan begynde at indbygge i din dagligdag og auditere internt. ISO er et ”meta-management-system”, der har krav om fortsat forbedring, men der gives ingen konkrete anvisninger på, hvordan du når målet. I de kommende indlæg vil jeg pege på konkrete konkrete kvalitetsværktøj, som du kan anvende for at opnå fokuserede lokale forbedringer. Og vi skal fortsætte med en beskrivelse af ændringer i standarden – herunder risikoanalyser, styring af forandring samt værdikæder og procestilgangen.

Hold skruen i vandet

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Kommenter indlægget

You must be logged in to post a comment.