Har du en HR-ansvarlig i din praksis?

Læs her om en oplagt mulighed for at få den nødvendige støtte til din daglige ledelse. 
Se hvilke opgaver en HR-ansvarlig kan være med til at løse, og se forslag til en mulig HR-strategi, der matcher din virksomhedsstrategi.
HRM

Har du overvejet at udpege en HR-ansvarlig i din praksis?

En støtte til ledelsen
Din HR-ansvarlige støtter dig som leder i at planlægge og eksekvere rekruttering, uddannelsesforløb og den generelle udvikling blandt dine medarbejdere. Hun hjælper under afvikling af medarbejdere, der ikke præsterer eller planlægger samtaler, når en medarbejder kører på frihjul. Hun iværksætter teamaktiviteter og samarbejdsøvelser. Det vil sige hun underbygger alt, hvad der skal til, for at du kan nå dine mål med teamet:At kunderne er tilfredse og virksomheden er forretningsmæssig sund og bæredygtig.

Din HR-ansvarlige har en forretningsorienteret tankegang:

Identificerer de vigtigste ”kunder” og forstår deres behov

  • Spørger hvad medarbejdere har brug for og forventer af HR

Er synlig og tilgængelig

  • Holder døren åben og opsøger, hvor der er behov

Investerer tid i ”kundepleje”

  • Går i dialog omkring den enkelte medarbejders arbejdsdag, de faglige udfordringer og ledelsesmæssige- eller arbejdsmæssige problemstillinger
  • Er reultatorienteret

  • Benytter data og målinger som udgangspunkt for effektivisering og forbedringer, herunder medarbejdertilfredshedsmålinger, evalueringer af kursusforløb, introforløb og opfølgningssamtaler med nyansatte. Benytter HR-nøgletal som personaleomsætning og fastholdelsesgrad samt sygefravær.

Din HR-ansvarlige er en strategisk partner
Strategi handler om at lægge kursen for, hvordan din virksomhed når sine mål, og her er udfordringen at medtænke hvordan din HR-politik understøtter din forretningsstrategi.

Stærk konkurrence kræver nytænkning
Vi befinder os for tiden i et marked med stærk konkurrence. Kvalitet, god service og innovation er derfor i fokus. Men innovation og nytænkning sker ikke fra den ene dag til den anden. Det kræver en kultur, hvor der er fokus på fejltagelser, effektivisering og hvordan vi kan ”tænke mere ud af boksen”.

OFIér – Opportunities For Improvement … et andet navn for afvigelser. Afvigelser, som er et centralt begreb i ISO 9001-kvalitetsledelsessystemet. Her kan det være vanskeligt, at få systemet til at virke og få medarbejdere til at komme med de banebrydende idéer til optimerede processer.

En HR-differentieringsstrategi med fokus på innovation og nytænkning kan have følgende elementer:

Rekruttering og fastholdelse

  • Tiltrække og fastholde kreative og nytænkende medarbejdere gennem struktureret anvendelse af kompetenceanalyser og typetests, som identificerer det mere kreative potentiale hos ansøgere og medarbejdere.

Løn – og personalegoder

  • Skab et system, som belønner gode ideer og nytænkning, der fører til udvikling af nye procedurer, produkter eller ydelser og forretningsområder.

Organisation

  • Etabler et tværgående innovationsteam, som får til opgave at generere og indsamle – og evaluere – ideer til konkrete interne forbedringer samt nye ydelser.

Uddannelse og træning

  • Arranger kreative workshops for de ansatte og skab bred mulighed for at frigøre et kreativt potentiale hos dine medarbejdere

Husk: Du får det du fokuserer og måler på, og det du belønner efter. Hvis du ønsker en innovativ og nytænkende virksomhed, kræver det et besluttet fokus og mulige ændringer af organisationsstruktur, belønningssystemer, rekrutteringsvaner, faglige tankesæt samt modet til at begive sig ud i nye projekter, hvor ansvar i højere grad uddelegeres, og hvor der ikke længere ansættes efter eget spejlbillede.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Kommenter indlægget

You must be logged in to post a comment.