Dette værktøj kan benyttes til teamoptimering og støtte til beslutninger omkring ansættelse og afskedigelser. Du og medarbejdere i dit team får en personlig analyse, der danner udgangspunkt for en efterfølgende gruppedynamisk analyse.

Som leder får du en model til at øge forståelsen for egen – og dine medarbejderes – menneskelige adfærd. I får et nyt sprog, og kan diskutere de ofte svære følelser i en objektiv rammesætning.

Du kan sammensætte dit team og deres arbejdsopgaver mere effektivt og opnå indre motivation og øget samarbejde.

En analyse af din praksis kompetencer og struktur er central for en eventuel overordnet strategiplan – den giver en forståelse for praksis ”muskel ” – en del af den nødvendige status over praksis sundheds

Omsæt dine kernekompetente medarbejdere til kernekompetencer.