Jens er en betroet manager på Ringsted Dyreklinik. I forbindelse med teamudvikling har Jens allerede fået udarbejdet en JBTA profil, og deltaget i en personlig tilbagemelding. Før udviklingsdialogen har Jens udfyldt spørgeskema, som vi bruger som afsæt for dialogen og øvelserne.

Formål med udviklingsdialogen:  Jens bliver mere afklaret med hensyn til præferencer, mulige mål og vision for sit arbejdsliv.

Program for dagen:

  •  Typologi, trivsel, motivation og arbejdsstil – barometer
  • Skabe overblik med tre øvelser
  • Feedback – bevar/udvikle
  • Den Røde Tråd – arbejdsvision og mål – folde ord ud
  • De mange veje til målet

Arbejdsbarometer og vision

Jens fik defineret sit personlige arbejdsbarometer med udgangspunkt i spørgeskema, profil og sine arbejdspræferencer. Via øvelserne og dialogen fik Jens formuleret en vision for sit arbejdsliv.

Plan i tæt dialog med ledelsen

Udviklingsdialogen har sigte på, at der bliver lagt en konkret plan. Jens fik tilsendt en rapport med opsummering af dagens resultater og en plan med forslag til mål og opgaver for, hvordan denne vision – i tæt samarbejde og i dialog med ledelsen – kan blive opfyldt.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Samarbejdet med JO har skabt en base og klarhed om mine ambitioner og visioner. Hun har givet mig redskaber til bedre at forstå mine egne præferencer, samt tydeligøre mine ønsker og bekymringer gennem en udviklende dialog med mine chefer. Processen har givet mig større indsigt i hvordan jeg fungerer og trives i mit arbejdsliv. Forløbet har medført en tydelig og afstemt plan mellem mig som mellemleder og mine chefer.

Jens

I en vidensvirksomhed som vores, er vi meget afhængige af vores dygtige medarbejdere. Derfor vil vi gerne vise, at vi værdsætter dem og deres arbejde.

Forandring er et grundvilkår og i takt med udviklingen i virksomheden, er det vigtigt for os at sørge for, at vores kernemedarbejdere føler, at deres arbejde er meningsfuldt og udfordrende.

Jo har været med at hjælpe os med teamarbejdet i klinikken, og vi ser det som en naturlig forlængelse at gøre brug af tilbud om den individuelle udviklingsdialog.

Vi får her den nødvendige føling med medarbejdernes arbejdsmotivation, og sammen kan vi efterfølgende finde frem til det, der giver mening for alle parter og lægge en strategi for kernemedarbejderen, som passer med den overordnede strategi for klinikken.

Ledelsen på Ringsted Dyreklinik