Opgaven:
Københavns Politi ønskede oplæg for specialsektionen i forbindelse med implementering af udviklingsplanen 2013-15. Planen indbefattede sammenlægning af tre specialgrupper, og workshoppen satte fokus på forandringsprocessen og værktøj, der kan benyttes for at opnå en smidig overgangsperiode med fusion af de tre grupper og oprettelse af nye teams – samtidig med at den daglige drift og kerneopgaverne blev tilgodeset. Vi satte fokus på kommunikation og værdier.

Kommunikation:

Enhver fugl synger…

Gruppen og de enkelte teams fik en øget bevidsthed om typer og specifikt typesprog. Der blev givet eksempler på, hvordan det enkelte medlem i teamet kan brænde igennem med sit budskab – hvad enten det er til kolleger eller borgere – og samtidigt blev det tydeligt, hvad det er, der kan hæmme kommunikationen mellem to, der ikke lige sender på samme frekvens.

Værdier:

Walk the Talk…

Ved oplæg og efterfølgende teamfremlægning fik gruppen foldet de ledelsesbestemte værdier ud og defineret det konkrete indhold bag ordene. Formålet var at skabe en fælles bevidsthed om, hvad der ligger bag ordene – således at værdier kan udleves hver dag og benyttes som referenceramme for den daglige indsats.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn