Skaber du og dit team toppræstationer?

Skaber du og dit team toppræstationer?

Oplever du at dit personale leverer svingende resultater?

Bruger du uforholdsvis meget tid på at diskutere alt fra ferieplanlægning til at udrede interne konflikter mellem grupper af personale?

Mennesker er grundlæggende forskellige. Når mennesker skal arbejde sammen og bruge deres ressourcer optimalt, er det nødvendigt at der er en forståelse for disse forskelligheder.

Dyrlægepraksis har ofte den udfordring, at teamsammensætningen varierer – både på grund af barsel, ferie og den almindelige planlægning efter arbejdsopgaver – men også fordi elever tager til og fra skoleperioder. Set i lyset af gruppedynamikker og udviklingsprocesser i et team skaber disse forhold en ekstra udfordring.

Der er således et grundlæggende behov i praksis for, at kendskab til hinandens og ens egen rolle i teamet samt en viden om de andres forskelligheder opnås på en effektiv og hurtig måde.

Et værktøj der beskriver sådanne grundlæggende forskelle og giver viden om adfærd og kommunikation er den Jung Baserede Type Analyse – forkortet JBTA-analysen. Med analysen kan der fokuseres på, hvordan menneskers forskelligheder kan opleves som et aktiv – der både individuelt og i teamet kan anvendes konstruktivt.

Værktøjet kan benyttes til egen lederudvikling, til udvikling i ledergruppen, men i lige så høj grad som introduktionsværktøj til nye medarbejdere i det eksisterende team – og en hurtigere modning af et team med henblik på levering af toppræstationer i praksis. Kendskabet til de forskellige gruppemedlemmers typekoder og foretrukne måder at reagere på giver et fælles sprog.

Et fælles sprog

I får et fælles sprog i praksis, som også gør den ellers vanskelige samtale lettere, da der kan refereres til en fælles viden om roller og forskellige præferencer. På den måde kommer du som leder et skridt længere i forhold til kommunikation i din virksomhed. Det bliver muligt at håndtere hverdagens ubalancer på en mere åben og direkte måde – at få renset luften, før problemerne vokser og giver et dårligt arbejdsmiljø.

Få overblik over dit teams styrker og udfordringer

Teamdiamanten, der dannes ud fra viden om de individuelle typeanalyser, giver billedet af ens medarbejdergruppe som helhed og belyser, hvilke roller hver især spiller i samarbejdet. Du kan som leder bruge denne viden om forskellighederne til at skabe synergi i samarbejdet, og være opmærksom på at give støtte på de svagest funderede områder.

Hvad du ønsker, skal du få

Fra rundspørge blandt 20 praksis foretaget af &Jo i april, fremgår det også, at nogle af de største ønsker handler om teamet og det daglige arbejde i praksis.
”Det perfekte Personale” ”Arbejdsglæde” og ”Stabilitet i personalegruppen” står for mange praksisledere øverst på ønskesedlen.
”The People you pay are more important over time than the people who pay you”

Din strategi i praksis implementeres gennem dine medarbejdere og deres daglige beslutninger i opgaveløsningen. Har du og din ledergruppe en strategisk målsætning om at øge skrankesalget med 10 % over de næste tre måneder, ja så er det dine medarbejdere der står for indfrielsen af denne målsætning – og her er viden om den enkeltes styrker og udfordringer og teamet sammensætning en grundlæggende brik i det strategiske puslespil, som skal føre til målopfyldelsen. Læs mere om muligheder for typeanalyser i din praksis her på siden.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Kommenter indlægget

You must be logged in to post a comment.